Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

09372: Beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2010 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grunnlag for beregning av personinntekt (kr) , Skjermingsfradrag (kr) , Lønnsfradrag (kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000