Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09372: Beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2010 - 2011

Eli Sandberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5212
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
05.12.2013 10:00
Grunnlag for beregning av personinntekt (kr):
kr
Skjermingsfradrag (kr):
kr
Lønnsfradrag (kr):
kr
Årets beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
kr
Årets positive beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
kr
Årets negativ beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
kr
Beregnet personinntekt etter samordning/fremføring (kr):
kr
Framførbar personinntekt, årets og tidligere års (kr):
kr
Antall personer:
personer
Årets beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
31.12.
Årets positive beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
31.12.
Årets negativ beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
31.12.
Beregnet personinntekt etter samordning/fremføring (kr):
31.12.
Framførbar personinntekt, årets og tidligere års (kr):
31.12.
Antall personer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grunnlag for beregning av personinntekt (kr) , Skjermingsfradrag (kr) , Lønnsfradrag (kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000