Elektrisitetspriser

Til toppen
09367: Priser på elektrisk kraft til husholdningene, inklusive mva, etter kontraktstype (øre/kWh) 2012 - 2019
Sist endret
13.02.2020
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
tre@ssb.no

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris inkl. mva:
øre/kWh
Referansetid
Kraftpris inkl. mva:
Hele året
Pristype
Kraftpris inkl. mva:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kontraktstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

kontraktstype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken