Elektrisitetspriser

09364: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype 2012K1 - 2017K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 3 Valgte

Søk

kontraktstype Velg minst en verdi

I alt 19 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

I alt 23 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.11.2017
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4940
tre@ssb.no

Wiktor Olaisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
wol@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
prosent
Referansetid
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Utgangen av kvartalet
Målemetode
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Gjennomsnitt
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Gjennomsnitt
Pristype
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Løpende priser
Kalenderjustert
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Nei
Sesongjustert
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
Nei
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken