Elektrisitetspriser

09364: Kraftpriser i sluttbrukermarkedet, etter kontraktstype 2012K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

kontraktstype Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.05.2020
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
tre@ssb.no

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
øre/kWh
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
prosent
Referansetid
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Hele kvartalet
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
Utgangen av kvartalet
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Utgangen av kvartalet
Pristype
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
Løpende priser
Kraftpris inkl. mva (øre/kWh):
Løpende priser
Fordeling av kontraktstyper (prosent):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken