Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
09351: Utvalgte regnskapsposter i ikke-finansielle aksjeselskaper. Balanseregnskap fra næringsoppgaver (mill. kr) 2001 - 2018
Sist endret
24.04.2020
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
mill. kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
balanseregnskap
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

balanseregnskap
Må velges *

Totalt 51 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle tall er i millioner kroner utenom antall foretak.

Brukerveiledning for statistikkbanken