Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

09351: Utvalgte regnskapsposter i ikke-finansielle aksjeselskaper. Balanseregnskap fra næringsoppgaver (mill. kr) 2001 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A) ANLEGGSMIDLER (SUM) , I) Immaterielle eiendeler , II) Varige driftsmidler ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle tall er i millioner kroner utenom antall foretak.