09346: Samisk statistikk. Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad 2003 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

område Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

studieretning / utdanningsprogram

Totalt 32 Valgte

Søk

fullføringsgrad Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.02.2016
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Gjennomstrømning i videregående opplæring (prosent):
prosent
Referansetid
Gjennomstrømning i videregående opplæring (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken