Til toppen

09346: Samisk statistikk. Gjennomstrømning i videregående opplæring, etter studieretning/utdanningsprogram og fullføringsgrad 2003 - 2009

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

område

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

fullføringsgrad

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

studieretning / utdanningsprogram

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle studieretninger/utdanningsprogram , Allmenne, økonomiske og administrative fag (Reform 94) , Musikk, dans og drama (Reform 94) ,

Valgt 0 av totalt 32

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

studieretning / utdanningsprogram

Elektro og datateknologi (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Teknologi- og industrifag (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon endret navn til Teknologi- og industrifag.

Brukerveiledning for statistikkbanken