Videregående opplæring og annen videregående utdanning

09336: Fullførte utdanninger i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter elevens kjønn og resultat 2010-2011 - 2017-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

utdanningsprogram

Totalt 16 Valgte

Søk

resultat

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.02.2019
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Videregående opplæring:
personer
Avlagte fag-/svenneprøver:
personer
Fagskoleutdanning:
personer
Folkehøgskoler:
personer
Arbeidsmarkedskurs:
personer
Annen videregående utdanning:
personer
Referansetid
Videregående opplæring:
30.09.
Avlagte fag-/svenneprøver:
31.12.
Fagskoleutdanning:
31.12.
Folkehøgskoler:
31.12.
Arbeidsmarkedskurs:
31.12.
Annen videregående utdanning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken