Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09336: Fullførte utdanninger i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter elevens kjønn og resultat 2010-2011 - 2022-2023

Daniel Instebø, Statistisk sentralbyrå
+47 45 12 72 66
11.03.2024 08:00
Videregående opplæring:
personer
Avlagte fag-/svenneprøver:
personer
Fagskoleutdanning:
personer
Folkehøgskoler:
personer
Arbeidsmarkedskurs:
personer
Annen videregående utdanning:
personer
Videregående opplæring:
30.09.
Avlagte fag-/svenneprøver:
31.12.
Fagskoleutdanning:
31.12.
Folkehøgskoler:
31.12.
Arbeidsmarkedskurs:
31.12.
Annen videregående utdanning:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010-2011 , 2011-2012 , 2012-2013 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle utdanningsprogram/studieretninger , Idrettsfag (Kunnskapsløftet) , Musikk, dans og drama (Kunnskapsløftet) ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Avlagte fag- og svenneprøver inkluderer lærlinger, lærekandidater, elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb. På grunn av omlegging av befalskoleutdanningen i Forsvaret ble omtrent halvparten av avsluttet dataene rapportert i skoleåret 2017/2018. Det er gjort en korrigering av årgangene 2014/2015 t.o.m. 2018/2019. Elever i det videregående programområdet PBPBY4P1-- (Fag for studiekompetanse, etter yrkeskompetanse YSK, 1. år) er fjernet da man ikke oppnår studiekompetanse første året.

utdanningsprogram

Elektro og datateknologi (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Elektrofag navn til Elektro og datateknologi.

Teknologi- og industrifag (Kunnskapsløftet)

Høsten 2020 endret Teknikk og industriell produksjon endret navn til Teknologi- og industrifag.