Utanrikshandel med tenester

Til toppen

09327: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2011K1 - 2013K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011K1 , 2011K2 , 2011K3 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-Z Alle næringar , B Bergverksdrift og utvinning , C Industri ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunna overgang til ny datakilde er tal i denne tabellen ekskludert næringa utanriks sjøfart. Tabellen kan dermed ikkje samanliknast med seinare publiseringar.