09311: Innbyggere tilknyttet kommunale og ikke-kommunale avløpsanlegg 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

eigarforhold

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2019
Kontakt
Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 308
gib@ssb.no

Måleenhet
Alle tilknyttede innbyggere:
personer
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg større eller lik 50 pe:
personer
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg mindre enn 50 pe:
personer
Referansetid
Alle tilknyttede innbyggere:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg større eller lik 50 pe:
31.12.
Innbyggere tilknyttet avløpsanlegg mindre enn 50 pe:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken