Etablerere i næringslivet

09308: Etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.11.2019
Kontakt
Jimmy Khang Tai Hoang, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Måleenhet
Etablerere:
personer
Referansetid
Etablerere:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken omfatter etablerere identifisert ved fødselsnummer eller D-nummer.
Tall for 2015 er foreløpige

Brukerveiledning for statistikkbanken