Etablerere i næringslivet

Til toppen
09308: Etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2018
Sist endret
22.11.2019
Kontakt
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Måleenhet
Etablerere:
personer
Referansetid
Etablerere:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken omfatter etablerere identifisert ved fødselsnummer eller D-nummer.
Tall for 2015 er foreløpige

Brukerveiledning for statistikkbanken