Etablerere i næringslivet

Til toppen

09308: Etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn og næring (SN2007) 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 05-09 Bergverksdrift og utvinning , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for siste årgang er estimat

Brukerveiledning for statistikkbanken