09274: Produksjon av potteplanter, dekorasjonsplanter, snittblomster og utplantingsplanter, etter art (avslutta serie) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2012
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Ida Lundeby Grønvold, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5629
ilg@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med veksthusproduksjon:
bedrifter
Produsert mengde (stk.):
stk
Referansetid
Jordbruksbedrifter med veksthusproduksjon:
31.12.
Produsert mengde (stk.):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken