Hagebruksavlingar

Til toppen

09274: Produksjon av potteplanter, dekorasjonsplanter, snittblomster og utplantingsplanter, etter art (avslutta serie) 2010

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eføy , Pepperomia , Bregnar ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000