Hagebruksavlingar

Til toppen

09260: Produksjon av grønsaker og bær i veksthus (avslutta serie) 1998 - 2010

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter bedrifter med mist 300 m2 veksthusareal.