Studenter i høyere utdanning

Til toppen

09218: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 1992 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1992 , 1993 , 1994 ,

Valgt 1 av totalt 29

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenter omfatter bare studenter registrert bosatte i Norge per 1. oktober. Tall for 2020 ble rettet 8. april 2021.

foreldrenes utdanningsnivå

Mor eller far har lang høyere utdanning

Lang høyere utdanning er mer enn fire år

Mor eller far har kort høyere utdanning

Kort høyere utdanning er fire år eller mindre