Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

09214: Studenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet for første gang, etter status i løpet av 6 år, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 2004-2010 - 2010-2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 2 Valgte

Søk

fullføringsstatus

I alt 8 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

foreldrenes utdanningsnivå

I alt 6 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

I alt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.06.2017
Kontakt
Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5270
aum@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Målemetode
Studenter:
Forløp (periodesum)
Studenter (prosent):
Forløp (periodesum)
Kalenderjustert
Studenter:
Nei
Studenter (prosent):
Nei
Sesongjustert
Studenter:
Nei
Studenter (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter som startet studie for første gang i perioden 1.10.åååå-1 - 30.09.åååå inngår i tallene. (Feks. for startår 2004 blir startperioden 1.10.2003 - 30.9.2004).
Antall år er beregnet på følgende måte: -4 år = -52 mnd., 6 år = 53-76 mnd.
foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning
Lang høyere utdanning er mer enn fire år
Mor eller far har kort høyere utdanning
Kort høyere utdanning er fire år eller mindre

Brukerveiledning for statistikkbanken