Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09214: Gjennomføring for studenter som er nye på 4-årig allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning, etter foreldrenes utdanningsnivå (avslutta serie) 2004-2010 - 2016-2022

Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 97 09 77 18
Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
06.06.2023 08:00
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2010 , 2005-2011 , 2006-2012 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på 4-årig grunnskolelærerutdanning for første gang. Fra og med 2020 publiserer ikke lengre SSB statistikk over gjennomføring i høyere utdanning for private læresteder, som følge av den nye statistikkloven (§7). I statistikkbanktabellen gjelder dette fra årgangene med oppstart i 2014 og videre. Et eksempel er NLA høgskolen. Studie ble lagt ned i 2016 som følge av regjeringens utvidelse av fireårige grunnskolelærerutdanninger til femårige masterprogram

foreldrenes utdanningsnivå

Mor eller far har lang høyere utdanning

Utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på mer enn 4 år.

Mor eller far har kort høyere utdanning

Utdanning på universitets- og høgskolenivå med en varighet på inntil 4 år.