Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09214: Gjennomføring for studenter som er nye på 4-årig allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning, etter foreldrenes utdanningsnivå 2004-2010 - 2016-2022

Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 97 09 77 18
Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
06.06.2023 08:00
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Studenter:
01.10-30.09
Studenter (prosent):
01.10-30.09
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2010 , 2005-2011 , 2006-2012 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på 4-årig grunnskolelærerutdanning for første gang. Fra og med 2020 publiserer ikke lengre SSB statistikk over gjennomføring i høyere utdanning for private læresteder, som følge av den nye statistikkloven (§7). I statistikkbanktabellen gjelder dette fra årgangene med oppstart i 2014 og videre. Et eksempel er NLA høgskolen.

foreldrenes utdanningsnivå

Mor eller far har lang høyere utdanning

Lang høyere utdanning er mer enn fire år

Mor eller far har kort høyere utdanning

Kort høyere utdanning er fire år eller mindre