Flyttinger

Til toppen

09201: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter norsk/utenlandsk statsborgerskap og fraflyttings-/tilflyttingsland 2005 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

land

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

statistikkvariabel: Utvandring , land: Danmark

Færøyene og Grønland er ikke medregnet.