Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09198: Politisk deltakelse for personer 16 år og over, etter alder og utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
Sist endret
12.11.2017
Kontakt
Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
rge@ssb.no

Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Måleenhet
Andel:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
aktivitet
Må velges *
alder
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

aktivitet
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

aktivitet
Stemte ved siste stortingsvalg
Selvrapportert stemmegivning kan avvike fra den offisielle statistikken om valgdeltakelse.
Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder
Fra og med 2014 er det presisert at meldinger på sosiale medier (som f.eks. Facebook og Twitter) ikke skal inkluderes i spørsmålet 'Har skrevet innlegg på Internett for å påvirke en sak siste 12 måneder'.

Brukerveiledning for statistikkbanken