Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen

09166: Gjennomføring for studenter som er nye på legeutdanning, etter kjønn 2002-2010 - 2012-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002-2010 , 2003-2011 , 2004-2012 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter studenter som er registrert på cand.med.-studiet (legestudiet) for første gang.