Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09162: Mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over, etter økonomisk status 2011 - 2017
Sist endret
12.11.2017
Kontakt
Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
rge@ssb.no

Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Måleenhet
Folk flest er til å stole på (10) eller en kan ikke være for forsiktig (0), gjennomsnittsskår:
skår
Folk flest vil behandle deg rettferdig (10) eller de vil utnytte deg (0), gjennomsnittsskår:
skår
Antall personer som svarte:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
økonomisk status
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

økonomisk status

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken