Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09158: Kjønn, alder og mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000