Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09145: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter landsdel 2011 - 2017
Sist endret
28.10.2020
Kontakt
Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
rge@ssb.no

Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Måleenhet
Tilhører en religion eller trosretning (prosent):
prosent
Andel av religiøse som deltar på gudstjenester eller religiøse møter minst en gang i måneden (prosent):
prosent
Antall personer som svarte:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landsdel
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken