Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09144: Religiøs tilhørighet og deltakelse for personer 16 år og over, etter kjønn og alder 2011 - 2017
Sist endret
12.11.2017
Kontakt
Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
rge@ssb.no

Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Måleenhet
Tilhører en religion eller trosretning (prosent):
prosent
Andel av religiøse som deltar på gudstjenester eller religiøse møter minst en gang i måneden (prosent):
prosent
Antall personer som svarte:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken