Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09130: Kjønn, alder og deltakelse i organisasjoner siste 12 mnd. for personer 16 år og over (prosent) 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Er sysselsatt og aktivt medlem i fag- eller arbeidstakerorganisasjon , Er sysselsatt og aktivt medlem i bransje-, nærings eller yrkesorganisasjon , Er aktivt medlem i politisk parti ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frem til 2020 spurte man om deltakelse i ideelle organisasjoner, innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp i samme spørsmål som man spurte om deltakelse i organisasjoner som arbeider med miljø- eller dyrevern. Fra og med 2020 spør man om deltakelse i organisasjoner som arbeider med miljø- eller dyrevern i et eget spørsmål. Fra og med 2020 er noen av indikatorene endret og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere årganger. Det gjelder:
- «Er aktivt medlem i frivillige organisasjoner innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp».
- «Har utført gratisarbeid for frivillige organisasjoner innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp siste 12 måneder»