Frivillighet, politisk deltakelse og tillit, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09130: Kjønn, alder og deltakelse i organisasjoner siste 12 mnd. for personer 16 år og over (prosent) (avslutta serie) 2011 - 2020

Håvard Bergesen Dalen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 50
Madeleine Elisabeth Schlyter Oppøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 58 41 65
18.11.2020 08:00
Andel personer som har deltatt:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Er sysselsatt og aktivt medlem i fag- eller arbeidstakerorganisasjon , Er sysselsatt og aktivt medlem i bransje-, nærings eller yrkesorganisasjon , Er aktivt medlem i politisk parti ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frem til 2020 spurte man om deltakelse i ideelle organisasjoner, innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp i samme spørsmål som man spurte om deltakelse i organisasjoner som arbeider med miljø- eller dyrevern. Fra og med 2020 spør man om deltakelse i organisasjoner som arbeider med miljø- eller dyrevern i et eget spørsmål. Fra og med 2020 er noen av indikatorene endret og er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere årganger. Det gjelder:
- «Er aktivt medlem i frivillige organisasjoner innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp».
- «Har utført gratisarbeid for frivillige organisasjoner innen menneskerettigheter, humanitær eller annen hjelp siste 12 måneder»