Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

09104: Personer som i løpet av de siste 12 md. har deltatt på ulike friluftslivsaktiviteter, etter utdanningsnivå (prosent) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

friluftslivsaktivitet Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.10.2017
Kontakt
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Andel personer som har deltatt på ulike aktiviteter i løpet av de siste 12 måneder:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personer med manglende verdi på bakgrunnsvariabelen er utelatt fra tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken