Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09101: Bostedsstrøk og deltakelse på friluftslivsaktiviteter (prosent) 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vært på lengre fottur i skogen eller på fjellet , Vært på kortere fottur i skogen eller på fjellet , Vært på kortere spasertur ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer med manglende verdi på bakgrunnsvariabelen er utelatt fra tabellen.