Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen

09098: Gjennomføring for nye doktorgradsstudenter, etter alder, innvandringskategori og kjønn (avslutta tidsserier) 2013-2018 - 2015-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter personer som er registrert på doktorgradsutdanning for første gang.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.