Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

Til toppen
09025: Fullførte lavere grader og antall år siden første registrering i universitets- og høgskoleutdanning 2009-2010 - 2018-2019
Sist endret
20.08.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Fullførte laveregradsstudium:
personer
Fullførte laveregradsstudium (prosent):
prosent
Referansetid
Fullførte laveregradsstudium:
01.10-30.09
Fullførte laveregradsstudium (prosent):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
laveregradsstudium
år siden første registrering
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

laveregradsstudium

Totalt 24 Valgte 0

Valgfri variabel
år siden første registrering

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken