Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

09025: Fullførte lavere grader og antall år siden første registrering i universitets- og høgskoleutdanning 2009-2010 - 2017-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

laveregradsstudium

Totalt 24 Valgte

Søk

år siden første registrering

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2019
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristin Mathilde Drahus, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1323
kmd@ssb.no

Måleenhet
Fullførte laveregradsstudium:
personer
Fullførte laveregradsstudium (prosent):
prosent
Referansetid
Fullførte laveregradsstudium:
01.10-30.09
Fullførte laveregradsstudium (prosent):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Varighet på utdanning:
3 år og mindre - under 40 mnd
4 år - 41-52 mnd
5 år - 53-64 mnd
6 år - 65-76 mnd
7 år - 77-88 mnd
8 år - 89-100 mnd
8 år og mer - over 89 mnd
9 år - 101-112 mnd
10 år - 113-124 mnd
11 år - 125-136 mnd
12 år - 137-148 mnd
13 år og mer - over 149 mnd
statistikkvariabel
Fullførte laveregradsstudium (prosent)
Beregningsgrunnlaget for prosenter er sum fullførte på studiet.

Brukerveiledning for statistikkbanken