Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

08995: Fullførte høyere grader etter utdanning og antall år siden første registrering på universitets- og høgskoleutdanning 2008-2009 - 2017-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år siden første registrering

Totalt 8 Valgte

Søk

høyeregradsstudium

Totalt 26 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2019
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristin Mathilde Drahus, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1323
kmd@ssb.no

Måleenhet
Fullførte høyeregradsstudier:
studier
Fullførte høyeregradsstudier (prosent):
prosent
Referansetid
Fullførte høyeregradsstudier:
01.10-30.09
Fullførte høyeregradsstudier (prosent):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Et fåtall grupper fullførte grader er holdt utenfor. Dette gjelder følgende: 1-årig master (klassifisert på lavere nivå), master i allmennfag, master i uoppgitt fagfelt og Master of international business.

Brukerveiledning for statistikkbanken