Til toppen
08991: Elvefiske. Fangst, etter elv/vassdrag, fiskeslag og bruken av fangsten 1993 - 2019
Sist endret
16.04.2020
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Fangst i alt (kg):
kg
Laks i alt (kg):
kg
Laks under 3 kg (kg):
kg
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
kg
Laks 7 kg og over (kg):
kg
Sjøaure (kg):
kg
Sjørøye (kg):
kg
Regnbogeaure (kg):
kg
Pukkellaks (kg):
kg
Fangst i alt (stk):
stk
Laks i alt (stk):
stk
Laks under 3 kg (stk):
stk
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
stk
Laks 7 kg og over (stk):
stk
Sjøaure (stk):
stk
Sjørøye (stk):
stk
Regnbogeaure (stk):
stk
Pukkellaks (stk):
stk
Referansetid
Fangst i alt (kg):
31.12.
Laks i alt (kg):
31.12.
Laks under 3 kg (kg):
31.12.
Laks 3 - 6,9 kg (kg):
31.12.
Laks 7 kg og over (kg):
31.12.
Sjøaure (kg):
31.12.
Sjørøye (kg):
31.12.
Regnbogeaure (kg):
31.12.
Pukkellaks (kg):
31.12.
Fangst i alt (stk):
31.12.
Laks i alt (stk):
31.12.
Laks under 3 kg (stk):
31.12.
Laks 3 - 6,9 kg (stk):
31.12.
Laks 7 kg og over (stk):
31.12.
Sjøaure (stk):
31.12.
Sjørøye (stk):
31.12.
Regnbogeaure (stk):
31.12.
Pukkellaks (stk):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
elv
bruk
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 18

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 27

elv

Valgt 0 av totalt 719

Valgfri variabel
bruk

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

0 kan være 0,0 eller mindre enn 0,5. Fangst med anna reiskap er medrekna i tala for Numedalslågen, Neiden og Tana. Innrapportering av gjenutsett fisk starta i 2009.
Tal for 2012 er retta 1.2.2013 på grunn av feil i datagrunnlaget for Altaelva. Tal for 2013 er retta 29.4.2014 på grunn av mangelfullt datagrunnlag frå Aurlandselva, Flekkeelva, Mørkridselva og Eiravassdraget. Tal for 2011, 2012 og 2013 er retta 15.03.2019 på grunn av feil i data frå Ogna.

Brukerveiledning for statistikkbanken