Omsetningsindeks for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08982: Omsetningsindeks for næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom (2005=100) (avslutta serie) 2010K1 - 2014K2

Jakob Kalko, Statistisk sentralbyrå
+47 480 49 611
Oddrun Ødegård, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 414
28.08.2014 10:00
Verdiindeks, ujusterte tall:
indeks
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
prosent
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
indeks
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
prosent
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
prosent
Verdiindeks, ujusterte tall:
Kvartal
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
Kvartal
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
Kvartal
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
Kvartal
Verdiindeks, ujusterte tall:
2005
Endring fra samme kvartal året før, ujusterte tall (prosent):
2005
Verdiindeks, virkedagskorrigerte tall:
2005
Endring fra samme kvartal året før, virkedagskorrigerte tall (prosent):
2005
Endring hittil i år mot året før, ujusterte tall (prosent):
2005
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. L Omsetning og drift av fast eiendom , M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting , N Forretningsmessig tjenesteyting ,

Valgt 0 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000