Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

08947: Elever, lærlinger, lærekandidater og deltakere i videregående opplæring og annen videregående utdanning, etter kjønn, alder og skoleslag 2006 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
skoleslag
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 14

skoleslag

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skoler i alt , Videregående skoler , Lærebedrifter, lærlinger ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Voksne i tilpassede løp er inkludert i tallene. Tall for fylkeskommunale fagskoler er ikke inkludert for 2009, pga utsikkerhet i innrapporteringen. Fagskoler er ikke inkludert i tallene fra og med 2015. For året 2018 ble det ikke rapportert tall for befalskolene, som førte til et lavere antall elever i annen videregående utdanning
I 2012 ble om lag 1800 nettskoleelever inkludert i statistikken. Rundt 1500 av disse var elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Lærlinger inkluderer lærekandidater, elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb. Fra og med høsten 2016, ble Medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning.
år
2019
Personer i folkehøyskoler har i noen få tilfeller blitt registrert i annen videregående utdanning. Denne feilen, som gjaldt for statistikkåret 2019, er rettet opp.

Brukerveiledning for statistikkbanken