Elektrisitetspriser

Til toppen

08926: Kraftpriser i engrosmarkedet, etter kontraktstype (øre/kWh) (avslutta serie) 1998 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SALG AV ENGROSKRAFT I ALT , Fastpriskontrakter, full brukstid , Fastpriskontrakter, fri tid ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000