Studenter i høyere utdanning

Til toppen

08823: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn og fagfelt 2001 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 19


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

fagfelt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fagfelt i alt , Allmenne fag , Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2020 ble rettet 8. april 2021.

statistikkvariabel: Studenter , fagfelt: Allmenne fag

Inkluderer forkurs til utdanning ved universitet og høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken