Holdninger til innvandrere og innvandring

Til toppen
08790: Antall arenaer hvor en har kontakt med innvandrere 2002 - 2019
Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
I alt (prosent):
prosent
Ingen kontakt (prosent):
prosent
En arena (prosent):
prosent
To arenaer (prosent):
prosent
Tre arenaer (prosent):
prosent
Fire arenaer (prosent):
prosent
Fem arenaer (prosent):
prosent
Personer som svarte:
personer
Referansetid
I alt (prosent):
3. kvartal
Ingen kontakt (prosent):
3. kvartal
En arena (prosent):
3. kvartal
To arenaer (prosent):
3. kvartal
Tre arenaer (prosent):
3. kvartal
Fire arenaer (prosent):
3. kvartal
Fem arenaer (prosent):
3. kvartal
Personer som svarte:
3. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2010: Veide verdier slik at nettoutvalgets fordeling etter utdanning er den samme som bruttoutvalgets.

Brukerveiledning for statistikkbanken