Holdninger til innvandrere og innvandring

Til toppen

08784: Kontakt med innvandrere på ulike arenaer 2002 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 19

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2010: Veide verdier slik at nettoutvalgets fordeling etter utdanning er den samme som bruttoutvalgets.