Holdninger til innvandrere og innvandring

Til toppen
08784: Kontakt med innvandrere på ulike arenaer 2002 - 2019
Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Alle svar (prosent):
prosent
Ja (prosent):
prosent
Nei (prosent):
prosent
Vet ikke (prosent):
prosent
Personer som svarte:
personer
Referansetid
Alle svar (prosent):
3. kvartal
Ja (prosent):
3. kvartal
Nei (prosent):
3. kvartal
Vet ikke (prosent):
3. kvartal
Personer som svarte:
3. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
arena
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

arena

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2010: Veide verdier slik at nettoutvalgets fordeling etter utdanning er den samme som bruttoutvalgets.

Brukerveiledning for statistikkbanken