Holdninger til innvandrere og innvandring

Til toppen
08783: Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag 2002 - 2019
Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Alle svar (prosent):
prosent
Lettere (prosent):
prosent
Som i dag (prosent):
prosent
Vanskeligere (prosent):
prosent
Vet ikke (prosent):
prosent
Personer som svarte:
personer
Referansetid
Alle svar (prosent):
3. kvartal
Lettere (prosent):
3. kvartal
Som i dag (prosent):
3. kvartal
Vanskeligere (prosent):
3. kvartal
Vet ikke (prosent):
3. kvartal
Personer som svarte:
3. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 18 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2010: Veide verdier slik at nettoutvalgets fordeling etter utdanning er den samme som bruttoutvalgets.

Brukerveiledning for statistikkbanken