Holdninger til innvandrere og innvandring

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08779: Holdning til fire påstander om innvandrere (avslutta serie) 1993 - 2000

Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
16.05.2011 10:00
Alle svar (prosent):
prosent
Helt enig (prosent):
prosent
Nokså enig (prosent):
prosent
Både og (prosent):
prosent
Nokså uenig (prosent):
prosent
Helt uenig (prosent):
prosent
Vet ikke (prosent):
prosent
Personer som svarte:
personer
Alle svar (prosent):
2. kvartal
Helt enig (prosent):
2. kvartal
Nokså enig (prosent):
2. kvartal
Både og (prosent):
2. kvartal
Nokså uenig (prosent):
2. kvartal
Helt uenig (prosent):
2. kvartal
Vet ikke (prosent):
2. kvartal
Personer som svarte:
2. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000