Holdninger til innvandrere og innvandring

Til toppen
08779: Holdning til fire påstander om innvandrere (avslutta serie) 1993 - 2000
Sist endret
16.05.2011
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Alle svar (prosent):
prosent
Helt enig (prosent):
prosent
Nokså enig (prosent):
prosent
Både og (prosent):
prosent
Nokså uenig (prosent):
prosent
Helt uenig (prosent):
prosent
Vet ikke (prosent):
prosent
Personer som svarte:
personer
Referansetid
Alle svar (prosent):
2. kvartal
Helt enig (prosent):
2. kvartal
Nokså enig (prosent):
2. kvartal
Både og (prosent):
2. kvartal
Nokså uenig (prosent):
2. kvartal
Helt uenig (prosent):
2. kvartal
Vet ikke (prosent):
2. kvartal
Personer som svarte:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
påstand
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

påstand
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken