Holdninger til innvandrere og innvandring

08778: Holdning til sju påstander om innvandrere 2002 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

påstand Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Alle svar (prosent):
prosent
Helt enig (prosent):
prosent
Nokså enig (prosent):
prosent
Både og (prosent):
prosent
Nokså uenig (prosent):
prosent
Helt uenig (prosent):
prosent
Vet ikke (prosent):
prosent
Personer som svarte:
personer
Referansetid
Alle svar (prosent):
3. kvartal
Helt enig (prosent):
3. kvartal
Nokså enig (prosent):
3. kvartal
Både og (prosent):
3. kvartal
Nokså uenig (prosent):
3. kvartal
Helt uenig (prosent):
3. kvartal
Vet ikke (prosent):
3. kvartal
Personer som svarte:
3. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2010: Veide verdier slik at nettoutvalgets fordeling etter utdanning er den samme som bruttoutvalgets.

Brukerveiledning for statistikkbanken