Fylkeskommuneregnskap

08688: Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Fylkeskommuner (avslutta serie) 2003 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 54 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2015
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Del av langsiktig gjeld: pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Netto finans og avdrag (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Overskudd før lån og avsetninger (mill. kr):
mill. kr
Langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Del av langsiktig gjeld: pensjonsforpliktelse (mill. kr):
mill. kr
Arbeidskapital ekskl. premieavvik (mill. kr):
mill. kr
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
prosent
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
prosent
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Statlig rammeoverføring (mill. kr):
mill. kr
Andre statlige tilskudd til driftsformål (mill. kr):
mill. kr
Skatt på inntekt og formue (mill. kr):
mill. kr
Salgs- og leieinntekter (mill. kr):
mill. kr
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet (mill. kr):
mill. kr
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Overføring fra driftsregnskapet (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. (mill. kr):
mill. kr
Diverse intern finansiering (mill. kr):
mill. kr
Bruk av lån (netto) (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger (kr):
kr
Frie inntekter i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Netto lånegjeld i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsinntekter i alt (mill. kr):
mill. kr
Frie inntekter i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto investeringsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Netto lånegjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter,videregående opplæring, i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, tannhelse i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, samferdsel i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, næring i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, kultur i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, annet i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Referansetid
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Del av langsiktig gjeld: pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
01.01.
Netto finans og avdrag (mill. kr):
01.01.
Netto driftsresultat (mill. kr):
01.01.
Overskudd før lån og avsetninger (mill. kr):
01.01.
Langsiktig gjeld (mill. kr):
01.01.
Del av langsiktig gjeld: pensjonsforpliktelse (mill. kr):
01.01.
Arbeidskapital ekskl. premieavvik (mill. kr):
01.01.
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
01.01.
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
01.01.
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
01.01.
Statlig rammeoverføring (mill. kr):
01.01.
Andre statlige tilskudd til driftsformål (mill. kr):
01.01.
Skatt på inntekt og formue (mill. kr):
01.01.
Salgs- og leieinntekter (mill. kr):
01.01.
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet (mill. kr):
01.01.
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet (mill. kr):
01.01.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
01.01.
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
01.01.
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
01.01.
Overføring fra driftsregnskapet (mill. kr):
01.01.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. (mill. kr):
01.01.
Diverse intern finansiering (mill. kr):
01.01.
Bruk av lån (netto) (mill. kr):
01.01.
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Frie inntekter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Netto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Netto lånegjeld i alt per innbygger (kr):
01.01.
Brutto driftsinntekter i alt (mill. kr):
01.01.
Frie inntekter i alt (mill. kr):
01.01.
Brutto driftsutgifter i alt (mill. kr):
01.01.
Netto driftsutgifter i alt (mill. kr):
01.01.
Brutto investeringsutgifter i alt (mill. kr):
01.01.
Netto lånegjeld i alt (mill. kr):
01.01.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter,videregående opplæring, i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, tannhelse i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, samferdsel i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, næring i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, kultur i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, annet i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Forklaring

Brukerveiledning for statistikkbanken