Byggekostnadsindeks for veganlegg

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08663: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kv. 2004=100) 2000K1 - 2022K2

Martin Handeland Skjæveland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 17
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
22.07.2022 08:00
Kostnadsindeks:
indeks
Endring fra forrige kvartal (prosent):
prosent
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Kostnadsindeks:
Midten av hvert kvartal
Endring fra forrige kvartal (prosent):
Midten av hvert kvartal
Endring fra forrige år (prosent):
Midten av hvert kvartal
Kostnadsindeks:
1.kv. 2004=100
Endring fra forrige kvartal (prosent):
1.kv. 2004=100
Endring fra forrige år (prosent):
1.kv. 2004=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 90

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Endring fra forrige kvartal (prosent) , kvartal: 2000K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Kostnadsindeks , kvartal: 2000K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Kostnadsindeks , kvartal: 2020K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Endring fra forrige år (prosent) , kvartal: 2020K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Endring fra forrige år (prosent) , kvartal: 2020K2

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Endring fra forrige kvartal (prosent) , kvartal: 2020K2

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.