Byggekostnadsindeks for veganlegg

Til toppen

08663: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kv. 2004=100) 2000K1 - 2021K2

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 86

vegvedlikehold

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Endring fra forrige kvartal (prosent) , kvartal: 2000K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Kostnadsindeks , kvartal: 2000K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Kostnadsindeks , kvartal: 2020K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Endring fra forrige år (prosent) , kvartal: 2020K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Endring fra forrige år (prosent) , kvartal: 2020K2

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

statistikkvariabel: Endring fra forrige kvartal (prosent) , kvartal: 2020K2

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken