Byggekostnadsindeks for veganlegg

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08662: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kv. 2004=100) 2000K1 - 2022K4

Martin Handeland Skjæveland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 17
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
23.01.2023 08:00
Byggekostnadsindeks:
indeks
Endring fra forrige kvartal (prosent):
prosent
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Byggekostnadsindeks:
Midten av hvert kvartal
Endring fra forrige kvartal (prosent):
Midten av hvert kvartal
Endring fra forrige år (prosent):
Midten av hvert kvartal
Byggekostnadsindeks:
1.kv. 2004=100
Endring fra forrige kvartal (prosent):
1.kv. 2004=100
Endring fra forrige år (prosent):
1.kv. 2004=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 92

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Veganlegg, i alt , Veganlegg, i alt, materialer , Veganlegg, i alt, maskiner ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

kvartal

2020K1

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.

2020K2

Indekser for 1. og 2. kvartal 2020 ble korrigert 23.10.2020.