Byggekostnadsindeks for veganlegg

08660: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kv. 2004=100) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

vegvedlikehold Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.01.2020
Kontakt
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
hab@ssb.no

Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 407
ern@ssb.no

Måleenhet
Kostnadsindeks:
indeks
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Referansetid
Kostnadsindeks:
Gjennomsnitt for året
Endring fra forrige år (prosent):
Gjennomsnitt for året
Basisperiode
Kostnadsindeks:
1.kv. 2004=100
Endring fra forrige år (prosent):
1.kv. 2004=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken