Byggekostnadsindeks for veganlegg

Til toppen

08660: Kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger (1. kv. 2004=100) 2000 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
vegvedlikehold
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 20

vegvedlikehold

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken