Byggekostnadsindeks for veganlegg

08658: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kv. 2004=100) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

veganlegg Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.01.2020
Kontakt
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
hab@ssb.no

Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 407
ern@ssb.no

Måleenhet
Byggekostnadsindeks:
indeks
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Referansetid
Byggekostnadsindeks:
Gjennomsnitt for året
Endring fra forrige år (prosent):
Gjennomsnitt for året
Basisperiode
Byggekostnadsindeks:
1.kv. 2004=100
Endring fra forrige år (prosent):
1.kv. 2004=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Endring fra forrige år (prosent)
Rettet 12. januar 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken