Byggekostnadsindeks for veganlegg

Til toppen

08658: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kv. 2004=100) 2000 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
veganlegg
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 20

veganlegg

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Veganlegg, i alt , Veganlegg, i alt, materialer , Veganlegg, i alt, maskiner ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Endring fra forrige år (prosent)
Rettet 12. januar 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken