Anmeldte lovbrudd og ofre

Til toppen
08631: Anmeldte lovbrudd, etter type fornærmet og lovbruddsgruppe. Antall 2004 - 2019
Sist endret
24.06.2020
Kontakt
Robin Håset Drager, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 406
rhd@ssb.no

Siri Fjærtoft Fossanger, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 415
sff@ssb.no

Måleenhet
Lovbrudd anmeldt:
lovbrudd
Referansetid
Lovbrudd anmeldt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fornærmet
lovbruddstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

fornærmet

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken