Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

08627: Funksjonsevne blant barn, etter kjønn og alder 2005 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vansker med å se tekst i bøker selv med briller/kontaktlinser (prosent) , Vansker med å høre hva som blir sagt i en samtale med minst to andre (prosent) , Vansker med å uttrykke seg språklig (med språk/tale slik at han/hun blir forstått) (prosent) ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000