Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
08627: Funksjonsevne blant barn, etter kjønn og alder 2005 - 2012
Sist endret
02.05.2014
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Måleenhet
Funksjonsevne:
prosent eller antall
Referansetid
Funksjonsevne:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type funksjonsproblem
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

type funksjonsproblem
Må velges *

Totalt 10 Valgte 0

kjønn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken