Avfall fra industrien

08604: Industriavfall. Generert mengde avfall, etter næring (SN2007), materialtype og behandlingsmåte (1 000 tonn) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 21 Valgte

Søk

materialtype

Totalt 24 Valgte

Søk

behandlingsmåte

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.09.2017
Kontakt
Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 310
skc@ssb.no

Måleenhet
Avfall:
1 000 tonn
Referansetid
Avfall:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Farlig avfall er ikke medregnet.
Tidsseriebrudd. Biprodukt regnes ikke som avfall, og inngår derfor ikke i tall f.o.m. 2015.
Eksport inngår i andre behandlingsmåter.
materialtype
Tre, blandet
«Rent tre, flis, spon og bark» og «Tre, overflatebehandlet» inngår i «Tre, blandet» i tall for 2015.
behandlingsmåte
Brukt som fyll- og/eller dekkmasse
Brukt som fyll- og/eller dekkmasse» inngår i «Annen sluttbehandling» i tall for 2008.

Brukerveiledning for statistikkbanken