Avfall fra industrien

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08604: Industriavfall. Generert mengde avfall, etter næring (SN2007), materialtype og behandlingsmåte (1 000 tonn) 2008 - 2015

Camilla Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
+47 482 27 214
21.09.2017 08:00
Avfall:
1 000 tonn
Avfall:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle næringer , Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri , Tekstil- og bekledningsindustri ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Materialtyper i alt , Mat-, slakt- og fiskeavfall , Organisk slam, tørrstoff ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Behandlingsmåter i alt , Levert til materialgjenvinning , Levert til kompostering ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Farlig avfall er ikke medregnet.
Tidsseriebrudd. Biprodukt regnes ikke som avfall, og inngår derfor ikke i tall f.o.m. 2015. Eksport inngår i andre behandlingsmåter.

materialtype

Tre, blandet

«Rent tre, flis, spon og bark» og «Tre, overflatebehandlet» inngår i «Tre, blandet» i tall for 2015.

behandlingsmåte

Brukt som fyll- og/eller dekkmasse

Brukt som fyll- og/eller dekkmasse» inngår i «Annen sluttbehandling» i tall for 2008.